ข้อควรรู้ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ปรับแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

พาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักฮวงจุ้ยสำหรับ “ห้องครัว” ที่น่าสนใจและควรพิจารณา ดังนี้

  • ครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
  • ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือใกล้บ่อเก็บน้ำ
  • ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน
  • ครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน
  • บ้าน 2 ชั้นห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ
  • ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
  • หลังคาห้องครัวไม่ควรเปิดหรือปิดได้
  • ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น
  • ร้านค้าควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า ความสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัว เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง

ที่มา : www.sanook.com/home

0

Your Cart